Reversering

M2 reversering og lager

Hej, Jag har en Marna M2  å rsmodell M2 med reversering. Min reversering ser ut som den i bifogad bild men med undantaget att jag har ett axiallager på ena sidan. Frågan är, skall axiallagret sitta mot reverseringsboxern eller mot propellern? Lageret skal være mot motoren, thruster mot dette.

Read More

M3 gear og reversering

Hei Jeg har en Marna M3 motor og har i en tid hatt problem med den hydrauliske reverseringen ved at spesielt når motoren er varm kan det være svært tungt å reversere, og jeg har gått i kaien flere ganger. Jeg har nå hatt ute propell og aksling og sjekket propell og den går lett…

Read More

Vridbar propell, trekkrør, thrustlager

Jeg har gått til anskaffelse av en overhalt Marna R2. Denne skal skifte ut en Sabb ensylindret diesel. I denne så er det aksel som forskyves ved vridning av propellen (har kun et kort hylserør).   Kan Marna levere hylserør og aksel etter mål, – eventuelt komplett propellutrusning? Hallo Marna type R2 har et helt annet…

Read More

MB10A Reversering – justering

Har kjøpt meg en 75 mod polar 20 med Marna MB10A. Motor skal være overhalt i fjor og virker å fungere greit. Det jeg ikke er så fornøyd med er at reverseringen er så upresis. Det er som den «drar på» seg vinger. Enten går det fullt forover, eller fullt bakover.(Det er også en lagerlyd…

Read More

Vridbar propell – innstillinger

Finnes det noen veiledning for justering av propellblad? Jeg hadde motoren ute for to år siden, og har ikke fått justert propellen skikkelig etter dette. (Vridbar propell).   Det er slik at å stille propellbladene er best på den enkle måten, at du kjører på full fart med motoren. Så stiller du reverseringshendelen slik at…

Read More

R2 propell, for tunge vinger

Hei. Jeg har en R2 fra 1961. Jeg har en båt på 17 fot av gran. Jeg har fått overhalt det vridbare propell-anlegget hos dere tidligere. Propellen er eldre enn motoren, og jeg har tynnere aksling. Det virker ikke som om jeg får det turtall på motoren som skal til. Kan det være at propellen…

Read More