Dellorto FVCA 2419

Marna Forgasser

Dellorto forgasser var i bruk fra 1988 - 2018 og kunne fås til alle Marna motorer (selv om det gikk definitivt mest av dem til MB10A). Enten som komplett sett, eller kun forgasseren. Forgasseren ble levert med faste dyser, det er kun luftblanding på tomgang som må stilles inn. Forgasseren er tilpasset den motoren den er beregnet til, med dyser, hendler og evt. luftfilter.

For MB10A er gasshendelen flyttet over på motsatt side, og det følger med stag for å flytte ned wirefeste til speed-wire, i tillegg til avluftningsrør fra ventilluken. Forgasseren har bytte av nødvendig luftfilter, og har bensinfast slange til kopling, og dermed må røret som du har - hvis du har Solex-forgasser i dag - kappes av, og slangen trees på.

Innstillinger for MB10A

Innstilling av tomgang:

Kontroller at fjernkabel har litt frigang.
Tomgang justeres med skrue for tomgang - normalt åpnes ca. 2 omdr. fra helt gjenskrudd.
Prøv med varm motor ved å åpne ca 3 omdr. for deretter å skru igjen til motoren sakker litt tilbake. Speederspjeld skal innstilles slik at luftspeldet ikke lukker helt. Stoppskruen åpnes ca. 1 tørn. Prøv på varm motor og finn passende omdr. tall for sakte fart.

DELLORTO forgasser har fast full-fartsdyse og kan ikke justeres. Full-fartsdyse (hoveddyse) sitter i tappekran nederst og kan taes ut for rengjøring. Fra tid til annen må dyser og forgasser rengjøres for slam, og rusk og irr. Hvis forgasseren åpnes, pass på at pakningen ( 0 ring) ikke skades. Dårlig, eller defekt pakning kan gjøre at forgasseren lekker eller suger falsk luft og dermed blir ubrukbar. Tomgangsdyse kan taes ut for rengjøring.

Strupespjeld må skyves tilbake endel etter bruk av struperen på av motorene levert i årene 1990 - 1996. Hvis ikke, vil motoren få for mye bensin og kveles. På motorer levert utenom disse årene, vil en fjær trekke strupespjeldet tilbake etter bruk.

dellorto-bruksanvisning

Flottør innstillinger

Flottøren må stilles inn riktig (vist på bildene under).

Oversikt over komponenter