MB10A «S» Omstyring

MB10A «S» Omstyring /reversering

Denne motoren levert med vridbar propell, fikk navnet Marna «S». Her er tegning over «reverseringen».

Marna-S_frikopling_tegning

 

 

Se også:

Guide for innmontering av Marna S.