MB10A “S” Omstyring

MB10A “S” Omstyring /reversering

Denne motoren levert med vridbar propell, fikk navnet Marna “S”. Her er tegning over “reverseringen”.

Marna-S_frikopling_tegning

 

 

Se også:

Guide for innmontering av Marna S.