Her er bruksanvisninger for ulike Marna-motorer.

 

Norsk

mb10a.pdf 12,76 MB

R1.pdf 3,26 MB
5HK H.pdf 3,01 MB
FF.pdf 3,14 MB
M1.pdf 5,44 MB
M2 del 1.pdf 2,36 MB
M2 del 2.pdf 5,08 MB
M3.pdf 6,36 MB
M4.pdf 2,01 MB
L2 Norsk.pdf 3,23 MB
DV.pdf 5,21 MB

 

MB10A brosjyre fra 1995 med data (tall) om motoregenskapene (side 2)

MB10A motordiagram (7 MB)

På engelsk og svensk, originalversjon av MB10A overhalingsdata fra 1973. Her finner man dimensjoner og toleranser på alle sentrale motordeler.

OBS: Enkelte data har blitt endret i årenes løp (forgasser, elektrisk, o.a)

Guide for innmontering av Marna S.

Marna type S med frikobling og vridbar propell

Målskisse prop.anlegg mb10a.pdf 687,15 kB

Data for T-12

Brosjyre Marna RG12 1968

Brosjyre Marna RG12 1969

R2 Bruksanvisning rensing av kjølekanaler

 

 

Koblingsskjemaer

Koblingsskjema Bosch for eldre motorer

Koblingsskjema Bosch for MB10A

Koblingsskjema Bosch for MB10A

Koblingsskjema Bosch MB10A - revidert versjon

Koblingsskjema efel dynastarter

Koblingsskjema efel dynastarter

Reversering

Tegning for reversering / omstyring av R, K og M1

Tegning for reversering / omstyring av R, K og M1