Macar

Macar-forgasseren blir produsert f.o.m 2018 på Marna Motor. Den erstatter Dellorto-forgasseren som er gått ut av produksjon. Macar-forgasseren finnes i to typer: En for MB10A og en for de eldre motorene. Forskjellen på dem er hvor hendlene er plassert.

Macar forgasser for MB10A

MaCar forgasseren har to stillbare dyser A og B og en tomgangsskrue C. Alle er forhåndsinnstilt på 1,5 omdreininger åpning. Alle kan finjusteres om bord.

Dysen A (nederst) regulerer bensinmengden for fullfartskjøring. Finjustering om bord: Start motoren og la den gå til den blir normalt varm. Kjør båten på full fart. Juster fullfartsdysen opp eller ned til motorens turtall såvidt sakner og skru så litt opp igjen.
 
Lufteskruen B (øverst) er tomgangsdysen. Kan finjusteres om bord med varm motor. Still den slik at motoren sviver høyest på tomgang. Deretter justeres tomgangsskruen. 
 
Tomgangsturtall justeres med skrue for tomgang (C ). Prøv på varm motor og finn passende omdreiningstall for sakte fart.

 

Macar forgasser for eldre motorer (H-K-R)