ansatte-1947

Samtlige ansatte ved Mandals Motorfabrikk i 1947 (foto: Mandal Bymuseum).