stramming av kobling som slurer (MB10A)

Hei, jeg har en kogg hvor det sitter en Marna MB 10 S, under kjøring i helgen begynte koblingen å slure. I henhold til bruksanvisningen for denne motor skal dette være vanlig og relativt enkel å justere? Jeg klarer ikke finne disse skruene på mitt gear? Må man åpne girkassen for å komme til disse skruene?  …

Les mer

Slakk i det vribare systemet

Hei. Jeg har veldig slakk i det vribare systemet. Armen på gearet har 3-4 ca slakk. Når jeg legger på vinger er det som om de plutselig tar, og jeg må vri tilbake. Veldig vanskelig å finne riktig vridning. (for øvrig sliter jeg med at propellen vrir seg mer og mer, men det er vel…

Les mer

Spaken til vridbare propell er treg

Hei, spaken til den vridbare propellen er veldig treg. Har løsnet motstandsringen som sitter ved innfestningen i giret. Like treg når akselen er koblet fra. Har dere noen råd/erfaring hvordan få stangen til å gå lettere? Mvh Hei. Spaken til den vribare propellen skal være litt treg. Men er den veldig treg kan det være…

Les mer

Koble fra motor og aksling MB10A

Hei, Jeg har en MB10A med vribar propell. Jeg skal ha ut motoren av båten for vedlikehold/maling, men ser ikke helt hvordan jeg får delt de fra hverandre. Vil ha av propellen også, men samme der. Hvordan får jeg den av? mvh Hei, Du må skru ut 2 stk Umbrakobolter som holder flensene sammen. Ta…

Les mer

Propell dreining MB10A

Jeg har en marna motor type S med vridbar propell. Var ute her for leden og da datt akselen av, har fått satt dette på plass, men nå får jeg ikke vridd propellen så den bare bakker. Tenker det kanskje kan være akselpinnen som ikke sitter i spor i propellen, for alt funker helt bak…

Les mer

Aksel flens høyde

Hei, når en skal opprette motor flens mot aksel flens – når flensen sitter på akslingen tynger akslingen litt ned pga. vekten – da er det vel riktig at en på løfte akslingen et par mm opp til flensen pga av vekten som tynger flensen…? Eller trenger en ikke ta hensyn til dette og la…

Les mer

M3 gear og reversering

Hei Jeg har en Marna M3 motor og har i en tid hatt problem med den hydrauliske reverseringen ved at spesielt når motoren er varm kan det være svært tungt å reversere, og jeg har gått i kaien flere ganger. Jeg har nå hatt ute propell og aksling og sjekket propell og den går lett…

Les mer

Vridbar propell, trekkrør, thrustlager

Jeg har gått til anskaffelse av en overhalt Marna R2. Denne skal skifte ut en Sabb ensylindret diesel. I denne så er det aksel som forskyves ved vridning av propellen (har kun et kort hylserør).   Kan Marna levere hylserør og aksel etter mål, – eventuelt komplett propellutrusning? Hallo Marna type R2 har et helt annet…

Les mer

MB10A Reversering – justering

Har kjøpt meg en 75 mod polar 20 med Marna MB10A. Motor skal være overhalt i fjor og virker å fungere greit. Det jeg ikke er så fornøyd med er at reverseringen er så upresis. Det er som den “drar på” seg vinger. Enten går det fullt forover, eller fullt bakover.(Det er også en lagerlyd…

Les mer

Vridbar propell – innstillinger

Finnes det noen veiledning for justering av propellblad? Jeg hadde motoren ute for to år siden, og har ikke fått justert propellen skikkelig etter dette. (Vridbar propell).   Det er slik at å stille propellbladene er best på den enkle måten, at du kjører på full fart med motoren. Så stiller du reverseringshendelen slik at…

Les mer