Aksel flens høyde

Hei, når en skal opprette motor flens mot aksel flens – når flensen sitter på akslingen tynger akslingen litt ned pga. vekten – da er det vel riktig at en på løfte akslingen et par mm opp til flensen pga av vekten som tynger flensen…? Eller trenger en ikke ta hensyn til dette og la akselflensen være i samme høyde å treffe girflensen uten at en tar hensyn til vekten på akslingen på flensen?

Hei igjen! Det kan godt være at akselen vil henge 1 –2 mm under, litt avhengig av hvor lang aksel, etter at den kommer ut av hylserør / reversering. Hvis motoren har den vanlige typen reversering, er det viktig at man ikke løfter for mye , hvis reversering allerede er montert. Reverseringen bør ofte finjusteres etter, slik at man ikke får bend gjennom lager på denne og varmgang.