M3 gear og reversering

Hei

Jeg har en Marna M3 motor og har i en tid hatt problem med den hydrauliske reverseringen ved at spesielt når motoren er varm kan det være svært tungt å reversere, og jeg har gått i kaien flere ganger.

Jeg har nå hatt ute propell og aksling og sjekket propell og den går lett og fint, så problemet må ligge på reverseringen i enhetshuset. – DET KAN VÆRE SLEIDEVENTILEN I GEARET SOM ER SLITT ELLER FEIL OLJETYPE PÅ GEARET.

Jeg har følgende spørsmål:

    1. Er det oljen i gearet som også blir brukt til hydraulisk reversering?  – DET ER DET, DET ER HYPOID GEAROLJE HD 80/90 SOM BRUKES.

2. Hvilken olje skal brukes til gir og reversering? – HD 80/90 GEAROLJE FOR SKRÅSTILTE TENNER.

    3. Er det filterkoppen på baksiden av motoren som hører til hydr. oljesystemet? – DET ER OLJEFILTER, DET ER IKKE ET VANLIG FILTER INNI, MEN DET ER FLERE LAG MED FILTRINGER.

    4. Er det pumpen som står på baksiden av gearhuset som gir hydr trykk? – DET ER RIKTIG. NORMALT REVESERINGSTRYKK ER 14 -16 KG.