Vridbar propell – innstillinger

Finnes det noen veiledning for justering av propellblad? Jeg hadde motoren ute for to år siden, og har ikke fått justert propellen skikkelig etter dette. (Vridbar propell).

 

Det er slik at å stille propellbladene er best på den enkle måten, at du kjører på full fart med motoren. Så stiller du
reverseringshendelen slik at båten får mest fart (båten reiser seg mest i bauen) så låser du låsskruen med kontramutter mot reverseringklypehuset slik at når reverseringshendelen brukes, går den alltid mot låseskruen forover, da får du alltid samme stilling på propellvingene.