Bensin og brannsikkerhet

Hei!
Jeg har en Marna MB10A motor.
Denne skal jeg nå “overhale” kjølesystemet på, og vil bestille følgende:
– 5 stk. frostplugger
– Pakning til vannpumpe/impellerhus
– Topp-pakning dersom denne må/bør skiftes da jeg har skrudd av topplokket for bedre å komme til kjølekanalene?
Mtp. brannsikkerheten ombord :
Har dere råd i forhold til forebyggende arbeide her for å unngå en evt. brann/eksplosjon ombord?
Jeg er selvfølgelig forsiktig når jeg fyller bensin, etterser slanger, bensinrør mv. regelmessig og har vifte som suger ut luft i bunnen av båten ca. 2 min. før jeg starter. Men det er så mange “forståsegpåere” som rister på hodet når de hører jeg har en slik innenbords gammel bensinmotor. Hva kan evt. en overhalt byttemotor i diesel koste å installere?
Med vennlig hilsen

Hallo,
Takk for bestillingen av deler til din MB10A motor. Delene vil bli sendt deg snart. Det er lurt å skifte toppakningen når den er tatt av. Husk å trekke godt til (helst med en momentnøkkel og 8,3 kpm).

Det er interessant at du tar opp spørsmålet om brannsikkerhet ombord. Vi synes det du tar meget tilfredsstillende forhåndsregler, særlig det å bruke viften i motorkassen et par minutter før start. Det er en misforståelse at bare man får en dieselmotor om bord er brannfaren borte. Det er faktisk flere branner i dieselmotor drevne båter enn i bensinbåter. Men det kan jo skyldes at man da glemmer helt nødvendige sikkerhetsregler ”for man har jo
dieselmotor”. Egentlig er det utrolig ”vanskelig” å få brann i en båt, fordi det nesten alltid er for mye vind omkring båten, som jager luften bort fra båten. Branner i bensinbåt skjer nesten alltid under oppstart og stillestående luft. Da ligger båten med kalesjen på plass, og det lekker fra bensintank / forgasser fordi man enten ikke har bensinpumpe som låser bensinen og man da glemmer å stenge tanken; og ikke minst, ignorerer bensinlukt når man går ombord i båten. Det vil alltid lukte sterkt bensin i båten, hvis det er lekkasjer. Vi er overbevist om at du med de gode vaner du har, ikke er utsatt for brann.