Bytilsettning til MB10A?

Hei igjen!  Går MB10 på vanlig blyfri 95 bensin, dvs ikke nødvendig med blytilsettning?

Du trenger ikke å bruke blytilsetting, hvis det er god kompresjon (ca 6 kg eller mer). Er det lite kompresjon vil tennpluggene sote ned. Da hjelper det med blytilsetting.