Lite kjølevann

– Det kommer lite kjølevann etter at motoren er blitt varm (MB10A).

Kommer det mye kjølevann (ca 6l/min) ved oppstart (kontroler ved å bruke vendekrana på toppen av motoren, og kjør vannet utenom eksosen noen sekunder), men vesentlig mindre når motoren er blitt varm, kan det tyde på at kjølekappa rundt sylinderene er full/tett av rust. Før motoren blir varm, går kjølevannet fra pumpen-gjenom eksosstykket-opp til termostathuset i det røret som har gummiring i begge ender (bypass rør)-og ut i eksosen i det røret som har en kapselmutter nede på eksosstykket. Etter at termostaten har åpnet, når vannet er kommet over 60°C, stenger termostaten for bypass røret, og vannet tvinges fra eksosstykket-inn i blokka-og opp i toppen og gjennom termostaten. Kommer det da lite vann gjennom, er det trolig pga mye rust i kjølesystemet. Det er da å anbefale å fjerne frostplugger, ved å slå et skrujern gjenom dem og vrenge de ut, og så å bruke ståltråd til å pirke løs og trykkluft/vann for å blåse/spyle ut det som er løsnet. Skru helst av toppen og eksosstyket også, for å kunne bruke kanalene her også.