MB10A vann i olja

– Jeg har fått vann i olja på min MB10A! Hvorfor og hva gjør jeg?

Den vanligste årsaken til vann i olja på denne motoren, er at vannpumpa lekker. Det er to dreneringshull på pumpens “hals”. Her skal evt lekasje kunne komme ut. Lekker pumpen mye, eller er hullene fulle av maling, vil vannet fortsette inn i motoren. Hvis huset som akselen er lagret i, er slitt, må pumpen byttes. De nye pumpene har kulelager, og holder derfor mye bedre.

Hvis man kobler vannpumpen til trykkvann (hageslangen), i forbindelse med kjøring på land, vil man også få vann i oljen. Man må ALDRI GJØRE DETTE! Tettningsringene i pumpen vil ikke klare trykket. (La pumpen suge fra en pøs. Se vinterkonservering)

En sjeldnere variant, er at det er rustet hull i toppen. Da hender det også at det kommer vann ut av forgasseren, og det vil smake salt av den bakerste tenpluggen. Det vanligste er at det tæres hull i den bakerste sylinderen, helt ute i kanten. Man har selvsagt også problemer med å få motoren til å gå.

Det verste tilfelle er en frostsprengning. Dette skjer oftest innforbi ventildekslet. Man må se mellom sylindrene, innerst og oppe. Har dette skjedd, er det ikke noe å gjøre.