Ny motor Marna T 12-S. Liten oljelekkasje

Hei!
 
Det er en fin motor jeg har kjøpt hos dere, og den passer jo yppelig i min Polar 20 fot. Det er uten tvil et helt annen motor enn den gamle fra 78. Jeg koser meg når jeg kjører rundt på ca. halv fart. Samtidig er det effekt og fart nok på fullfart. Det er også moro å se interessen hos andre båtfolk når jeg forteller at dere fortsatt lager nye motorer.
 
Noen tilbakemeldinger og bemerkninger kommer her. Jeg viser til tidligere e-post med bilde vedr. løse skruer ved koplingsboks med frikopling og reverseringsmekanisme (2 umbrakoskruer). Disse ser ut til å sitte nå, men det er en liten/minimal oljelekkasje mellom motor og koplingsboks. Jeg har lagt et hvitt papir under og kan se noen dråper nå og da. Videre oppdaget jeg en liten oljelekkasje/svetting på topplokk under mellom skrue 2 og 8, jfr tegning side 11, kontroll av topplokk. Motoren har nå gått ca 6 timer hvorav ca. 10 min. på full fart. Det var etter disse 10 min. jeg så lekkasje på ved topplokket. Det er ikke mye, men det skal jo ikke være slik.
 
Forøvrig går motoren bra, men har litt problem med tomgangkjøring. Gjør noen feilslag av og til. Jeg har fylt på ny bensin i forb. med installasjon og i tillegg til filter/vannutskiller ved bensintank og de små dere har montert ble det satt inn et stort bensinfilter mellom tank og bensinpumpen. Ved tomgang lyser ladelampe, men det antar jeg er normalt. Jeg regner ikke med å bruke motoren noe særlig mer enn 20 til 30 timer og vil følge deres krav om å bytte olje etter 20 timer, samt etter trekke topplokk.
 
Avslutningsvis har jeg et spørsmål om dette med å bruke vendekranen og kjøre kjølvann utenom eksosledningen. Hvorfor det og hvor lang tid kan jeg kjøre uten vann i eksosen? Grunnen til spørsmålet er at det er litt klundrete å løfte opp motorkassen og slå over, så det gjør jeg en kort stund før jeg kjører inn i båthavna og fortøyer båten.
 
Imøteser et svar.
Med vennlig hilsen og med ønske om en god sommer.

 

Hallo og takk for hyggelig mail.

Det er slik at ofte vil en ny motor “svette” litt noen steder. Det gjør som oftest ikke noe, det går seg til. Det er fordi den etter å ha gått litt, og stått på plass i fundamentet “rister” seg til, kan det være på tide å ettertrekke topplokk og en eller annen enkelt skrue. Det er slik at vanligvis gjør kjøper dette selv med utlånt verktøy fra oss. Særlig gjelder dette momentnøkkel.

Det er ikke nødvendig å bytte olje i år, når du ikke bruker motoren mer enn det du sier. Så nøye er det ikke. Motoren er jo enda ikke innkjørt, og blir mer stabil på farten etter hvert.

Ladelampen lyser på helt sakte fart.

Det å bruke vendekran er ikke strengt tatt mer nødvendig enn å bruke den når båten skal ligge lenge. Da er det best at alt vann er ute av ekosslangen. Gummi-eksosslange tåler ikke så mye uten vann, før den ødelegges. På helt saktefart, går den en stund uten fare. Vi hører gjerne fra deg igjen