Oljedamp ensylindret motor

Eg har ei Arendalsnekke frå 1948-49 med ein einsylindra Marnamotor. Vi har vore plaga med sterk oljedamp frå kuleventilen ved magneten. Vi tenkte difor at stempelfjørene var slitne og har difor teke av toppen og sylindreren. Sylinderen ser fin ut – ingen slitekant.
 
Diameteren på stempelet er målt til 109,7 med mer. Breidda (tjukkelsen) på stempelfjørene  –  3 stk – er på 4 med mer. Breidda ( tjukkelsen på) oljefjøra – 1 stk –  er  målt til 5,9 med mer. Dersom De har desse fjørene (3 + 1), vore det fint om De kunne sende meg desse i posten så snart det var muleg.
 
Kraftmoment? Er det spesielt kraftmonent toppen skal skruast til med??
 
Mellom sylinderen og veivhuset var det ingen pakning – skal det vera pakning der og i tilfelle kunne De også sende med ein slik ein?
 
Ved varmt vær har vi vore plaga av at motoren stoppar. Enkelte gonger klarer vi å halde liv i han ved å opne lokket på motorkassa. Det verkar som motoren ikkje får bensin. Eg trur kanskje at det blir så varmt at bensinet kokar. Har De tips om korleis bøte på problemet?
 
 Bør eg tilsetja bly til bensinen? Har brukt vanleg 95 oktan.
 
 Med vennleg helsing og på førehand takk.

 

Hei,

Du gjør nok det som mange andre gjør, du fyller alt for mye olje i veivhuset. Det skal bare være ca. 0,5 l, eller så vidt at slikkeren på undersiden av veivstangen går ned i oljen i bunnrammen. Når du fyller for mye, kastes all overskuddssolje ut gjennom pusteventilen.

Vi har et sett stempelfjærer å tilby deg. Du trekker topplokket med ca 6 kpm (kg). Har du ny tennplugg? Den beste har vi her Bosch M12 B. Billige bil-tennplugger er ikke gode nok. Det kan være magneten som trenger overhaling. Det er ikke uvanlig at når den blir varm, blir den dårligere. Det kan også være forgasseren. Bensinen koker ikke, heldigvis ikke. En flaske varer 1-3 sommere. Bruk bare 95 oktan bensin.

Mvh Marna Motor