Rensing av rist under motoren

Hei. Her dere et råd: Det står i boken at risten i bunnpannen skal renses hvert 5 år. Akkurat det er ikke så lett å få til når motoren står montert i sjekta og sjekta står i båthuset. Slik har det vært i 25 år og ting har fungert bra. Den er i drift 5-6-7 uker i året og ellers er den i båthuset. Bytter olje selvsagt regelmessig og har slipt ventiler og justert ventilklaring og slikt så motoren er i fin form. Kan jeg fortsette i nye 25 år? Er denne rensingen strengt tatt nødvendig? Dersom rensing er å anbefale, er det da alternativer til å ta ut og sette inn motoren? Kan man bruke noen form for renseolje som alternativ til å løfte ut motoren? Har ikke løftefasiliteter i båthuset og må eventuelt finne noen type verksted som forstår seg på slikt. 

Et tilleggsspørsmål blir om tradisjonell mineralolje er tingen for denne motoren, slik boken sier, eller om en moderne hel- eller delsyntetisk olje er bedre, bl.a. med tanke nettopp på avleiringer. Har dere noen formening om det?

Hei igjen!  Tror ikke det er mange som tar ut motoren for å rense denne silen, hvert 5. år. Dette blir nok ikke gjort av mange før motoren skal ut for en evt. overhaling. Ser at når vi får inn motorene til overhaling er det varierende, hvor mye bunnfall det ligger i denne silen. Hvis du også bytter olje en gang i året, vil oljen normalt ha god kondisjon og mindre bunnfall.

Jeg kan selvfølgelig ikke garantere deg hvor mange år du kan vente med dette. Ellers er det viktig at oljelampe er fungerende til en hver tid, og slukker greit etter start av motoren. Du vil se at denne begynner å lyse hvis motoren får lite olje.

På disse motorene gjelder kun mineraloljer. Syntetisk og delsyntetisk må ikke brukes!
Mvh Marna Motor