Verkstedtips for 5 hk type H, 8/11 (6/9) hk type K, R1, R2 og RG12

Kontroll og overhaling av eldre Marna bensinmotorer.

Kompresjon

Man begynner med å måle kompresjonen. Dårlig kompresjon gjør at motoren soter lett, har dårlig ytelse og går ujevnt.

Sett måleren i tennplugg hullet (i begge hull dersom 2-syl motor) og sveiv eller kinn motoren rundt et par ganger. ( Pass på at magneter ikke bør tørnes, uten at pluggen er tilkoblet og har kontakt med gods) Dersom kompresjonsmåleren avleser lavere tall enn ca 4,5 bar (kg/cm2) må ventiler slipes og/eller stempelfjærer skiftes ut. Kompresjonstrykket på ovennevnte motorer bør være ca 5,5 bar. Stempelfjærer kan kontrolleres ved å sette dem inn i selve sylinderen og måle gapet i fjæren. Hvis det er mer enn ca 5-7 tiendedels millimeter bør de skiftes.

Husk at før nye stempelfjærer settes inn må sylinderen hones. Hvis ikke vil ikke fjærene bli “innkjørt” og motoren vil bruke alt for mye smøreolje.

Kontroll av tenningen

God gnist på tennplugg er helt nødvendig. Legg tennpluggen på topplokket og sveiv rundt. God gnist er blåaktig og kraftig. Bytt ut gammel tennplugg, Hvis ikke gnisten er god må magneten kontrolleres og evt. repareres. Send magneten til Fredrikstad Vikleverksted for dette.

Forgasser

Kontroller og rens forgasser. Sørg for at det ikke er vann i bunnen av flottørhuset og at bensin renner fritt til forgasseeren. Har bensintanken trakt for attapping, la tappekranen stå åpen helt til alt vann er ute. Vann perler seg. Vann er tyngre enn bensin og samler seg i bunnen av tanken/trakt.

Oljetrykk

Kontroller oljetrykket på motor med oljepumpe (R2 og K – motorer). Dersom trykket på varm motor er lavere enn 1 bar (kg/cm2), på sakte fart, må sil renses og eventuelt, dersom dette ikke hjelper, må pumpen overhales. Lavt oljetrykk indikerer at rammelager kan være så slitt at disse må skiftes.

Fulloverhaling av motor

Rensing av motoren

Fulloverhaling av motor innebærer full demontering av hele motoren. For motor type R1 og R2 som har løse sylinderforinger vil det være svært ønskelig å trekke foringen ut for å kunne rense opp inne i sylinderen bak foringene. Men det er vanskelig å gjøre dette uten riktig verktøy. Foringene sitter vanligvis så fast at det er lett å brekke selve motorblokken. Uten spesialverktøy vil vi fraråde å trekke foringene. Men det er da viktig å rense ut rust og slam så godt det lar seg gjøre. Slå ut alle frostplugger og grav med stiv ståltråd og spyl med vann.

Frostplugger er det flere typer av. Noen er skrudd inn, andre er slått inn. Sistnevnte type (som ser ut som en gammel femøring) fjernes ved å slå en stor skrutrekker rett gjennom frostpluggen, og så vippes de ut. Marna Motor lagerfører nye frostplugger. Det er viktig at motoren får tilstrekkelig kjøling.

Lagre

Dersom motoren trenger nye rammelager (slitte rammelager gir lavt oljetrykk), må de nye presses eller slås inn. Nye rammelagre vil krympe under innpressing og må derfor brotsjes eller linjebores etter innsetting. Dette er umulig å gjøre uten spesielt verktøy og bør overlates til et verksted.

Også andre lagre som f. eks kamaksellager kan være utslitt, men dette er ikke så vanlig.

Veivlager kan være nedslitt. En enkel måte å rette dette på er å file lagrene sammen noe. Husk at det er begrenset hvor mye dette kan gjøres fordi selve lageret blir urundt. Vanligvis lagerfører Marna Motor bytteveivstenger med nytt veivlager ferdig dreid til standard mål.

Endelig kan også veivakslingen være slitt. Den kan eventuelt slipes og det kan settes inn nye underdimensjonerte lagre.

Innstilling av registeret på motorer av R-typen

Riktig innstilling av registeret: forholdet mellom kamaksel og veivaksel må være korrekt; og håndsveiven må komme på riktig plass slik at motoren blir lett å starte.

Må man endre kjeden for å oppnå riktig register, slakk kjeden så mye at det er mulig ved hjelp av en skrutrekker å endre fortanning, slik at forholdet mellom kamaksel og veivaksel blir riktig. Sveiven settes slik at sveivhåndtaket kommer noe over topp når tenningen kommer (ca ti over tolv). Hvis man ikke gjør dette riktig blir det vanskelig å håndsveive motoren i gang.

Stramming av kjeden

For å få riktig stramming av kjeden, skru ut plugg K800 på drevkapsel (se tegning). Bruk målestav (tommestokk) og press den mot kjeden. Passende stramhet er når man kan trykke kjeden ca 8-10 millimeter nedover.

Skru av lokket på baksiden av drevkapsel, under sveiven, som er festet med 5 skruer. Når dette lokk er fjernet ser man hvordan kjedetrammer virker. Man løsner den 5/8” skruen som holder kjededrevet på plass. Skru ikke skruen løsere enn at skruen og skiven holder seg på plass. Kontramutter på stillskruen løsnes, og ved å skru stillskruen innover strammes kjeden. Motsatt slakkes kjeden. Når passende stramhet er oppnådd, lås da 5/8” skruen igjen. Avslutt med å kontrollere stramheten gjennom plugg K800.

Regiser R1

Regiser R1