Verkstedtips MB10A

Begynn med å kontrollere at det er nok strøm på batteriet og at polene er rene for irr og gir god kontakt. Kontroller også at laderrelé og startrelé er i orden.

Skru ut tennplugger. Legg dem på motortoppen og kinn motoren noen ganger for å se at gnisten på tennpluggene er god.

Dersom motoren ikke virker tilfredsstillende er det sannsynlig at tenningen ikke er god nok.:

  1. bytt tennpluggene
  2. sett inn nytt stiftsett i fordeler
  3. kontroller strømkontakt i fordelerlokk. Puss strømkontakter
  4. bytt kondensator
  5. bytt coil
  6. kontroller og eventuelt bytt strømledninger

Kompresjon

Deretter kontrolleres motorens kompresjon. Sett en kompresjonsmåler i tennplugg hullene og kinn rundt motoren. En ny, innkjørt, motor vil ha et kompresjonstrykk på 7,5 bar (kg/cm2) målt ved fullt åpent spjeld og med startmotor.

Dersom motoren har mindre enn 5-6 bar kompresjonstrykk tyder dette på at ventiler må slipes eller at også stempelfjærer må byttes.

Husk at ved innsetting av nye stempelfjærer må sylinder hones først; ellers vil ikke de nye fjærene kjøre seg inn så de blir tette, og motoren vil bruke smøreolje.

Forgasser

Kontroller og rens forgasserens flottørkammer. Gjennomblås forgasserens dyser og se til at det ikke er vann i bunn av forgasseren og bensinledningen. Har bensintanken trakt for avtapping av vann, åpne tappekranen og la det renne til det ikke er vanndråper å se.

Pakninger

Normalt vil det være riktig å skifte toppakning og eksospakning dersom topplokk og eksosstykket har vært tatt av.

Oljetrykk

Ovenstående overhalingsrutine vil normalt være tilstrekkelig forutsatt at oljetrykket er i orden.

Dersom motoren er svært gammel eller oljetrykket ikke kommer straks motoren begynner å gå, kan det være påkrevd å sette inn et nytt sugerør fra oljepumpe til oljesil med tilbakeslagsventil. Oljepumpen kan være noe slitt. Tilbakeslagsventilen hjelper på å beholde oljetrykket på en motor med slitt oljepumpe.

Det er viktig å kontrollere oljetrykket, særlig etter vinterlagring og ny oppstart. bruk W10-30 mineral olje. IKKE SYNTETISK!

Full overhaling

Lagre

Utslitte rammelager/veivlager gjør det nødvendig å demontere motoren fullstendig.

Når motorblokken er demontert, slå ut alle frostplugger. Bruk en stor skrutrekker og slå tvers gjennom frostpluggen og vipp den ut. Rens inne i blokken med en stiv ståltråd, børst ell.lign. og spyl ut med vann. Rust-slam vil da fjernes og motoren sikres god kjøling.

Det er enkelt å kjenne når rammelager bør byttes. Løft i svinghjulet. Hvis veivakselen kan beveges tydelig opp og ned er dette et tegn på utslitt rammelager. Puss av lagerflatene på veivakselen. Bytt også veivlager. Marna Motor kan levere understørrelse rammelager dersom veivaksel må avslipes (f.eks 0,5 millimeter). Merk at nye rammelager vil krympe etter innpressing. Lagrene må derfor brotsjes eller linjebores til det holder riktig mål.- Normal klaring mellom veivaksellager og rammelager skal være 0.05 millimeter. Det er ikke enkelt å brotsje eller linjebore rammelager. Har man ikke godt verktøy bør dette arbeidet overlates til et kvalifisert verksted eller send det til oss.

Bytte av registerkjede

En gammel motor vil sannsynligvis trenge ny registerkjede. Slakk kjede betyr uønsket tenningstidspunkt og lager unødig lyd.

Innstilling av register

Ta utgangspunkt i forreste sylinder (nærmest svinghjul). Stempel skal være på topp når samtidig innsugsventil og eksosventil lukker/åpner. Merket på svinghjulet O skal da stå rett overfor strekmerke på oljepumpe. Legg så kjeden på tann etter merke på kamakselhjulet.

Når denne prosedyre følges, vil kjedelåsen kunne settes på gjennom hull i drevkapsel.

register_mb10a

Tetningsringer og pakninger

Ved enhver overhaling bør man skifte tetningsringer både i vannpumpe (2 stk) og særlig den store tetningsringen foran (bak svinghjulet) som holder oljen inne i veivhuset. Sjekk også impeller i vannpumpen.

Bytt helst alle pakninger ved fulloverhaling. Marna Motor A/S vil normalt ha alle nødvendige deler til Marna MB10A og Volvo Penta MB10A på lager.

Se også

thumbnail-of-MB10A overhalingsdata (1973)

På engelsk og svensk, originalversjon av MB10A overhalingsdata fra 1973. Her finner man dimensjoner og toleranser på alle sentrale motordeler.

OBS: Enkelte data har blitt endret i årenes løp (forgasser, elektrisk, o.a)