Vinterkonservere uten forgasser

Hei, kan man vinter-konservere motoren uten forgasser?  Jeg løste dette ved å kjøre bare startmotoren slik at jeg fikk sugd en bøtte frostvæske inn i motoren. Er dette OK?

 

Hei, med tanke på den frostvæska du har konservert din motor med, er det ikke sikkert at du har fått denne inn i hele blokka, hvis du har gjort dette med kald motor. Termostaten har da vært stengt. Dette kan du sjekke med å drenere litt fra dreneringskrana på siden av motorblokka. Hvis du får frostvæske ut av denne er blokka fylt. Hvis ikke har du kun fått inn i øvre del.